Πληροφορίες Εγγραφής

Μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι υπάλληλοι του ΟΤΕ που οι υπηρεσιακές τους λειτουργίες είναι μέσα στα όρια του Νομού Ρεθύμνου και οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ, οι οποίοι αποδέχονται το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και τις αποφάσεις των οργάνων του.

Για να γίνει κάποιος μέλος του Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο με πλήρη στοιχεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίαση του, αφού εξετάσει την αίτηση και τη θεωρήσει βάσιμη, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο μελών, άλλως απορρίπτει την αίτηση. Το μέλος, του οποίου απορρίπτεται η αίτηση, μπορεί να προσφύγει στη πρώτη Γενική Συνέλευση και να ζητήσει την ανατροπή της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής δεν υποβάλλεται νέα αίτηση, πριν παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία της απόρριψης.

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής νέου μέλους στον Σύλλογο ή επικοινωνίστε με κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημείωση: Για εγγραφή μέλους στον ιστότοπο, πατήστε/ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

 

   

Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους

 
Τι σας ετοιμάζουμε;
  Μάιος  2018
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31